Skip to main content

“The Big Leap” gaat bijvoorbeeld over excellent presteren, positief leven en de ‘zone of genialiteit’. Hmm… terminologie die bij ons misschien minder resoneert, nuchter als we zijn. Maar als je je niet laat afleiden door de woordkeuze en verder kijkt, grijpen de twee concepten die Gay Hendricks introduceert jou misschien ook. De schrijver suggereert dat je je volledige potentieel zult benutten en meer bevlogenheid en voldoening zult ervaren, wanneer je in je leven en je werk vooral aandacht besteedt aan dingen die zich binnen je zone of genius bevinden. Eh, de zone van wat?

Vier zones

GH introduceert een concept met 4 gebieden, of ‘zones’ zoals GH ze noemt, waarin je datgene dat je doet in het leven en in je werk, kunt onderverdelen.  

Zone of Incompetence

De dingen die je doet, maar waar je niet zo goed in bent. Waarschijnlijk omdat je er niet zoveel aandacht aan schenkt, omdat ze je vervelen of gewoon niet bij je passen. Als je de mogelijkheid hebt, goed idee om er ‘erom heen’ te werken, bijvoorbeeld door anderen (die deze taken wel leuk vinden en er goed in zijn) te vragen om deze taken van je over te nemen. 

Zone of Competence

In deze zone plaats je de taken waarin je gemiddeld tot goed bent: je hebt de vaardigheid om deze taken te doen, maar ze interesseren je niet zo veel en je hebt ook niet de ambitie om er veel beter in te worden.

Zone of Excellence 

In deze zone zitten de taken waarin je buitengewoon goed presteert. Toch is de zone of excellence het gebied dat GH als gevaarlijk omschrijft. Veel mensen doen voor het grootste deel van hun tijd dingen die je in dit gebied zou plaatsen, maar niet perse omdat zij er bevlogen van worden of er een positiever leven door krijgen. Het zijn namelijk taken waarin je prima functioneert, maar ook taken die je min of meer gevoelloos doet en geen energie teruggeven. De schrijver noemt dit ‘comfortably numb’. Je doet deze taken, omdat je ze altijd hebt gedaan en omdat je er stabiel een 8 in scoort, maar ze dagen je niet uit om verder te ontwikkelen.

Zone of Genius

De activiteiten waarin jouw unieke vermogen en drijfveren (talent), energiebronnen (strenght) en vaardigheden samen komen, die horen thuis in de zone of genius. Het zijn de dingen die je in een flow brengen, waarbij je de tijd vergeet en die als jouw unieke kenmerken erkend en gewaardeerd worden. De taken in de zone of genius zijn interessant om te onderzoeken. Wat hebben zij onderling gemeenschappelijk? Is het de taak op zich, of de omgeving waarin deze taken kunt doen of misschien de manier waarop jij deze taken kunt doen? 

De lijn tussen zone of excellence en zone of genius is volgens GH subtiel, maar hardnekkig. Mensen ontwikkelen al vanaf hun kinderjaren onbewust allerlei verborgen barrières die hen verleiden om in hun leven en hun werk in de zone of excellence of de zone of competence te blijven en ook allerlei structuren en mechanismen in organisaties dragen hieraan bij. Deze valse overtuigingen kunnen uitgroeien tot een upper limit problem, wat het tweede kernconcept is dat GH introduceert in het boek.

Upper limit problem

“Each of us has an inner thermostat setting that determines how much love, success, and creativity we allow ourselves to enjoy. When we exceed our inner thermostat setting, we will often do something to sabotage ourselves, causing us to drop back into the old, familiar zone where we feel secure. I haven’t met a person yet who didn’t suffer at least a little bit from it.”

Een upper limit problem is een drempel tussen de zone of excellence en de zone of genius. Het is een door jezelf opgelegde blokkade die je tegenhoudt om over langere tijd bevlogen en succesvol te werken aan taken in de zone of genius. GH noemt een aantal valse overtuigingen die hij veel tegen komt in zijn werk:

 1. jezelf fundamenteel ongeschikt of onvolmaakt voelen, het gevoel van “er is iets mis met mij”
 2. een angst voelen dat je ontrouw bent aan regels of verwachtingen waarmee je bent opgegroeid 
 3. het geloof dat meer succes en waardering ook een grotere last met zich mee brengt
 4. de zorg dat jouw presteren anderen overtreft en daardoor zwak(ker) doet lijken

Andere barrières zijn bijvoorbeeld jezelf zorgen of verwijten maken of zelfs fysiek ziek worden als je weet dat taken in de zone of genius eraan komen, je werkelijke gevoelens verstoppen, afspraken niet nakomen of de waarheid niet onder ogen te willen komen. Alle zijn valse overtuigingen die kunnen uitgroeien tot een upper limit problem, dieje tegenhoudt om je volledige potentieel te benutten.

GH introduceert een aantal strategieën om upper limit problems tijdig te herkennen en jezelf ertegen te beschermen. Want de zone of excellence is een fijne plek om te zijn, maar niet de plek waar je heel je leven of heel je werk wilt verblijven, want daar ligt volgens GH niet je volledige potentieel of je purpose. Om het grootste deel van je tijd werk te doen dat in deze zone bevindt, zul je bijvoorbeeld moeten leren om tegen (veel) dingen ‘nee’ te zeggen. GH schrijft hierover: “each time you say an enlightened ‘no’ to something that does not serve your genius, you build a stronger foundation for yourself in the zone”.

GH reikt je in het boek een aantal tips aan om jouw zone of genius te vinden.  

 • Ga ergens rustig zitten met een potlood, gum, papier en een werkblad, bijvoorbeeld deze.
 • Denk aan alle activiteiten die je de afgelopen week hebt gedaan en plaats ze in de verschillende gebieden van je werkblad.
 • Wees erop voorbereid dat je taken van het ene naar het andere gebied zult verplaatsen, misschien omdat je ze steeds beter zult doorgronden, misschien om je terwijl je bezig bent grotere taken zult ‘opbreken’ in kleinere.
 • Aarzel niet om sommige van de taken die je in Zone of Genius hebt geschreven terug te plaatsen naar de zone of excellence.

Terwijl je het werkblad vult, stel je jezelf de vragen:

 • Wat is het dat ik het liefste doe? Wat vind ik zo leuk dat ik het lang kan volhouden zonder moe of verveeld te raken?
 • Welk werk doe ik dat niet als werk voelt?
 • Wat levert in mijn werk de hoogste opbrengst en waardering op terwijl het niet veel tijd en energie kost? 
 • Wat onderscheidt mij in mijn werk als mijn unieke vermogen? Wat kan ik dat anderen op dit niveau in de meeste gevallen niet kunnen?

Aan de slag met jouw talent? Heeft jouw organisatie een geweldig idee om het talent maximaal te benutten en mensen meer vrijheid en verantwoordelijkheid te geven? Vertel het ons in de reacties hieronder!

Geïnteresseerd geraakt in het boek?

The Big Leap: Conquer Your Hidden Fear and Take Life to the Next 

Gay Hendricks

2010 – ISBN9780061735363

Zelf aan de slag met GH’s “Zone of genius?”
Dowload het werkblad hieronder.

';

Wat roept deze blog bij jou op?

Wij raken niet uitgesproken over organisatieverandering, wendbare organisaties en talentontwikkeling en praten natuurlijk graag met je door.

Kijk eens bij ons aanbod voor wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen of neem vrijblijvend contact met ons op.

Ons aanbod Neem contact op

Leave a Reply