Skip to main content

Talentproducties

Wendbaarheid en opgavegericht werken

 

Realiseer opgaven door meer wendbaar te worden, sterke teams te vormen en productieve netwerken aan te gaan.

Organisatieontwikkeling en veranderbegeleiding

 

Breng het hoe en wat in lijn met het waarom van de verandering en de doelen van de organisatie, vergroot het collectieve bewustzijn en versterk het eigenaarschap van mensen.

Talentgericht organiseren en ontwikkeling van ‘strenghts’

 

Onderzoek je talent en de talenten van je team. Mensen die hun ‘strenghts’ kunnen inzetten in hun werk zijn meer bevlogen, productiever én ervaren meer werkgeluk. Ze presteren beter en trekken nieuw talent aan.

50

van de verandertrajecten levert op wat vooraf is beoogd

12

van Nederlandse medewerkers is bevlogen (Gallup State of the Workplace 2017)

17

meer productief, door bevlogen mensen in je team (Gallup)

45

van de Nederlandse medewerkers is bevlogen en betrokken (Effectory)
ONZE BELOFTE

De verbinding versterken tussen mens en organisatie

Wij zijn Talentprducties. Sinds 2018 versterken wij de verbinding tussen mens en organisatie, tussen het hier-en-nu en het daar-en-dan. In alles dat we doen, stellen we de opgave, de motivatie, de intentie en het talent centraal.

Verandering is overal om ons heen. Grotere, fundamentele verschuivingen in technologie en maatschappij beïnvloeden onze opvattingen over werk, waar we werken en wanneer we werken. En ook met wie we samenwerken en hoe we ons werk in teams en netwerken organiseren. In bijna elke sector en in elke rol of functie zullen mensen nieuwe vaardigheden moeten ontwikkelen om zich aan te passen. Al twee jaar voel we het meer en heftig dan we eerder deden. Toch is COVID-19, hoe ingrijpend de impact van het virus ook is op onze levens, eerder een accelerator dan een gamechanger: het versnelt en vergroot de verschuivingen die al gaande waren, exponentieel.

Talentproducties ontwerpt, begeleidt en realiseert creatieve programma’s en projecten bij organisatieverandering, opgavegericht werken, HR-innovatie en talentontwikkeling. Wij ontwikkelen organisaties van binnenuit, omdat we denken dat het niet anders kan en het meeste daar al is. We zoeken de taaiheid op en helpen energie opnieuw te laten stromen. In alles dat we doen, verbinden we met onze opdrachtgevers, delen we ons netwerk en zetten we talent, werkplezier en vertrouwen centraal. Zo bouwen we aan bevlogen mensen en wendbare organisaties.

Otto van der Hulst

Voor opdrachtgevers zoals

TESTIMONIALS

Wat anderen over Talentproducties zeggen

Otto heeft als Programmamanager gewerkt aan de doorontwikkeling naar een flexibele netwerkorganisatie. Individuele talentontwikkeling en mobiliteit stond daarbij centraal. Met zijn enthousiasme en mensgerichte aanpak heeft hij onze organisatie een grote stap voorwaarts laten maken.

Gemeentesecretaris 100.000+ gemeente

Ik heb intensief met Otto samengewerkt. Hij is een uitstekende begeleider/coach. Van groepen mensen, maar ook voor individuele collega's. Hij weet haarfijn wat er echt speelt in organisaties, waar de opgave ligt. Hij begeleidt en adviseert niet door rapporten of presentaties te maken, maar door in gesprek te zijn en samen te ontdekken wat nodig is. Zo brengt hij samen met opdrachtgevers transities tot een goed einde. Als procesbegeleider van inspiratiesessies is hij ook uitstekend.

Manager unit HR & Organisatieontwikkeling Rijkswaterstaat
KENNISBANK

Kennis delen is vermenigvuldigen

Struin door onze blogs, laat je inspireren door onze boekreviews en haal nieuwe, praktische en direct toepasbare inzichten uit tools en modellen, van ons en ook van anderen, inclusief gratis downloads.

Otto van der Hulst | Talenproducties

Otto van Hulst
Ottovanhulst@talentproducties.nl

Linkedin

Neem contact op