Skip to main content

Talentgericht organiseren

Talentmanagement en strengthscoaching (Cliftonstrenghts)

Talentgericht organiseren

Mens- en talentgericht organiseren en werken is een andere kijk op organiseren, waarbij de opgave, het talent en potentieel van mensen centraal staat. Aan de basis van deze manier van organiseren liggen twee overtuigingen: “ieder mens heeft talent” en “waarderen van dat talent leidt tot intrinsieke motivatie tot ontwikkelen van dat talent”. Zestig jaar wetenschappelijk onderzoek door Gallup toont dat mensen en teams die zich kunnen inzetten op hun sterke punten, meer betrokken en bevlogen werken. Een hogere mate van bevlogenheid leidt bewezen tot een hogere productiviteit, klantbeoordeling, werkplezier en vitaliteit en draagt bij aan een afname van het arbeidsgerelateerd verzuim en veiligheidsincidenten.

Talenten en sterke punten

Vraag je je soms af waarom je bepaalde keuzes maakt? Waarom je doet wat je doet? En hoe je dat doet? Daar is een reden voor: het zijn je talenten. Ze helpen ons onze wereld te filteren, beïnvloeden onze keuzes en sturen onze acties aan. Ze verklaren waarom we dingen anders doen dan anderen en daardoor tot andere resultaten komen.

Wij omschrijven een ’talent’ als een natuurlijk patroon van denken, voelen en doen dat je -vaak onbewust- toe past om resultaten en doelen te behalen. Door te oefenen met je talenten en door gerelateerde kennis en vaardigheden eigen te maken, kun je sterke punten ontwikkelen.

Uiteraard speelt de omgeving in je werk en je team ook een belangrijke rol hoe productief je werkelijk zult zijn. Onze toepassing van talentmanagement raakt daarom direct aan teamdynamieken en gegroeide patronen, organisatiecultuur, leiderschapsontwikkeling en het personeelsbeleid.

Strenghtscoaching

Strenghtscoaching sluit aan op de principes van positieve psychologie en op meer recente inzichten over diversiteit in teams, door te concentreren op sterke punten van mensen en door de verschillen tussen mensen niet als problematisch te zien, maar juist te waarderen.

Door je in te zetten op je sterke punten en hier voor waardering en erkenning te krijgen, ontwikkel je je best-self concept, dat staat voor de cognitieve representatie van de kenmerken, talenten en kwaliteiten waarover je beschikt als je op hun best bent. De relatie tussen een inzet op sterke punten en hogere prestaties komt mede voort uit het inzicht dat inzet op sterke punten een positieve stemming teweeg brengt, bijvoorbeeld een gevoel van competentie en energie. Mensen die werkgeluk ervaren stellen hogere doelen en doen meer moeite om deze doelen te bereiken. De positieve gemoedstoestand stimuleert daarnaast sociale steun, toenaderingsgedrag en onderzoekend gedrag, dat tot uiting kan komen in een meer innovatieve houding en extra-rol gedrag van mensen, zoals het helpen van teamleden.

Met Strenghtscoaching stimuleer je een doelgerichte, open en transparante cultuur.

De toepassing van Strenghtscoaching

Strenghtscoaching geeft teamleden inzicht in hun persoonlijke talenten en in die van de anderen. Je komt te weten wat de ander motiveert en nodig heeft om te presteren. Je wordt meer bewust van elkaars talentfilters, waardoor je beter begrijpt hoe de ander geneigd is te denken, te handelen en te voelen.

Jezelf

Wat zijn mijn talenten en hoe kan ik deze het best benutten? Hoe kan ik het best in mijn talent en persoonlijke groei investeren? 

Je team

Wat zijn de talenten van mijn collega’s? Hoe kan ik de samenwerking in mijn team versterken? Wat beïnvloedt onze teamdynamiek?

Je organisatie

Hoe kunnen we het potentieel van onze organisatie beter benutten? Hoe kunnen we snel en flexibel opgavegerichte teams bijeen brengen, waar de teamleden het beste in elkaar naar boven halen?

De aanpak van Strenghtscoaching

Elk traject begint met een intakegesprek. Samen bespreken we wat je of jouw team met het traject wilt bereiken en hoe we het traject inrichten. Na de intake doe je (en jouw teamleden) het online assessment, in je eigen omgeving en op het moment dat het jou uit komt.

Strengthsfinder (CliftonStrengths) is een online assessment dat je laat zien wat jouw talenten zijn en hoe je er sterke punten van kunt maken. Het assessment identificeert en meet de aanwezigheid van 34 talentthema’s. Een talentthema is een categorie van talenten, onder één woord gegroepeerd. De test omvat 170 meerkeuzevragen en het invullen van het assessment vraagt ongeveer 45 minuten tot 60 minuten van je tijd.

Het assessment leidt tot een persoonlijke rapportage met je top 5 aan sterke punten. en een verdiepende beschrijving op jouw 34 talenten. Dit profiel is beschikbaar in twee varianten:

  • één waarbij je jouw top 5 talenten ontdekt
  • één waarbij je al je 34 talenten in volgorde van aanwezigheid ontdekt.

Na de intake en het online assessment, begint de verkenning naar talenten pas echt en slaan we de brug tussen het dagelijkse werk en ieders bijdrage. We volgen hierbij 3 fasen, met elk steeds 2 of 3 gesprekken. 

Wat wij bieden

Op weg naar talentgericht organiseren

Naast talenonderzoek met behulp van Strenghtsfinder, bieden wij nog andere mogelijkheden:

Leiderschapsontwikkeling

Kom te weten hoe je als manager, teamleider of opgavemanager de talenten in jouw team optimaal kunt benutten. Vergroot je zelfinzicht én haal praktische handvatten.

Advies en procesbegeleiding 

Win advies en ondersteuning in bij het ontwerp of de uitvoering van de organisatieverandering of laat het project door ons begeleiden.

HR-development

Win training en advies in over talentontwikkeling en talentmanagement. Denk bijvoorbeeld aan talent- en resultaatgerichte opdrachten of aan matching op rol en talent.

Workshops en masterclasses

Haal inspiratie en nieuwste inzichten op om samen die stap te kunnen zetten. Ons aanbod is maatwerk, met een krachtige mix tussen kennisoverdracht, interactie en plezier.

Neem contact op voor meer informatie

KENNISBANK

Kennis delen is vermenigvuldigen

Struin door onze blogs, laat je inspireren door onze boekreviews en haal nieuwe, praktische en direct toepasbare inzichten uit tools en modellen, van ons en ook van anderen, inclusief gratis downloads.

Otto van der Hulst | Talenproducties

Otto van Hulst
Ottovanhulst@talentproducties.nl

Linkedin

Neem contact op als je vragen hebt of meer informatie wilt. Leuk!