Skip to main content

Wendbaarheid
Opgavegericht werken

Zet de opgave, het team en het netwerk centraal

Wendbaarheid en opgavegericht werken

Woorden zoals wendbaarheid en agile zijn anno 2021 voor veel mensen verworden tot hol organisatiejargon. Jammer, want de urgentie om het werk meer wendbaar te organiseren is onveranderd hoog. Er verandert al een aantal jaren iets fundamenteels om ons heen. De maatschappij opent, versnelt en innoveert op zo’n manier dat het een eigen naam heeft gekregen: de VUCA maatschappij. Omdat er iets diepers gaande is, waait het niet zomaar over. Ook organisaties moeten dus openen, versnellen en steeds vernieuwen. Meer wendbaar worden, om sneller te kunnen beslissen en in te spelen op de buitenwereld. Dat leidt vroeg of laat tot een verandering in organisaties. Het is niet de vraag of dat gebeurt, eerder wanneer en hoe je dat aan pakt.

Wendbaar organiseren

Wat is ‘wendbaarheid’ nou precies? Nou, eerst een definitie dan. Een wendbare organisatie gedraagt zich als een fluïde netwerk van teams dat zich organiseert rondom de vraag en de mens. Hierdoor is dat netwerk voortdurend in staat om in te spelen op steeds wisselende klantvragen en maatschappelijke opgaven, op basis van snelle besluitvorming en kort-cyclisch leren, ondersteund door technologische mogelijkheden en geleid vanuit een krachtige, gedeelde ambitie.

‘Wendbaar’ is het omgekeerde van ‘fragiel’. Je bent fragiel wanneer je onvoldoende weerbaar bent, te weinig veerkracht hebt en kraakt of breekt bij toevallige gebeurtenissen, onvoorziene ontwikkelingen en tegenslagen. Die veerkracht om een autonome, herkenbare en betrouwbare positie in het grotere geheel in te nemen, hoort ook bij een wendbare organisatie. Om deze reden is wendbaarheid ook wat anders dan flexibiliteit. Je bent dus wendbaar als je vanuit een stabiel fundament kunt manoeuvreren tussen een robuuste en responsieve ‘staat van zijn’ en uit de complexiteit van alledag een voordeel voor de klant en voor je (netwerk)organisatie weet te halen. Dat fundament is gelegen in gedeelde waarden, efficiënte werkprocessen en gemotiveerde, competente professionals en specialisten.

Organisaties kunnen op drie manieren meer wendbaar worden of anders gezegd, organisatiewendbaarheid omvat drie categorieën: strategisch, portfolio en operationeel. Elk van deze categorieën heeft een eigen, karakter, complexiteit, omvang en dus een eigen aanpak. Voor elke vorm van wendbaarheid geldt… mensen maken organisaties wendbaar, niet andersom.

Meer weten?

Meer weten over wendbaarheid en hoe je meer wendbaar kunt worden? Lees meer in onze kennisbank, bijvoorbeeld over het waarom, hoe en wat van wendbaar organiseren en ook over de manier waarop je de verandering naar meer wendbaarheid kunt organiseren. Of kijk in onze blogs over VUCA en het Cynefin framework en praktische handvatten om handen en voeten te geven aan wat er om je heen gebeurt.

Opgavegericht werken

Opgavegericht werken is voor organisaties inspirerend en lastig tegelijk: aan de ene kant versterkt het werken vanuit de opgave de bevlogenheid en intrinsieke motivatie van mensen. Door te experimenteren, te reflecteren en te leren ontwikkel je stapsgewijs nieuwe werkwijzen. Aan de andere kant gaat het samenspel met bewoners, bedrijven en andere overheden soms ten koste van eigen keuzeruimte en vraagt het meestal meer tijd. Ook voelt het soms dat werken aan opgaven ‘buiten’ in het veld, makkelijker gaat dan ‘binnen’ in die ‘stroperige’ organisatie. Een opgavegerichte organisatie verschilt nou eenmaal in filosofie, principes en werkwijzen op een aantal punten van een bureaucratisch gestuurde organisatie.

Wij denken dat er ‘aan de binnenkant’ van de organisatie 3 soorten vernieuwing nodig zijn: van beleid en structuren (HR- en financieel beleid, organisatiestructuren, verantwoordingsprotocollen), van processen (capaciteitsverdeling, kennis- en informatieverspreiding, prioritering, besluitvorming) en van menselijk gedrag zoals dat tot uiting komt in routines, dynamieken en patronen van (team)samenwerking, leiderschap en eigenaarschap.

Meer weten?

Verder lezen over opdrachtgericht werken? In onze kennisbank hebben we verschillende platen opgenomen die inzicht geven in het waarom, hoe en wat en hebben we enkele tips en adviezen geformuleerd en wijzen we ook op enkele valkuilen.

Wat wij bieden

De ontwikkeling van een wendbare organisatie

De ontwikkeling van een wendbare organisatie, is altijd maatwerk. Onder andere de manier van veranderen en het tempo waarin je dat doet, spelen hierbij een grote rol. Wat wij daarin kunnen bieden:

Training en coaching van teams

Begeleid het opgaveteam in de uitvoering van de opgave, bijvoorbeeld om de opdracht scherp te krijgen, om eerstvolgende stappen te bepalen of juist om te reflecteren.

Advies en procesbegeleiding

Versterk de ontwikkeling van de ‘binnenkant’ van de organisatie, als je opgavegericht wilt werken.

HR-development

Win training en advies in bij opdrachtgestuurd organiseren. Denk bijvoorbeeld aan het formuleren van resultaatgerichte opdrachten of aan matching op rol en talent.

Neem contact op voor meer informatie

KENNISBANK

Kennis delen is vermenigvuldigen

Struin door onze blogs, laat je inspireren door onze boekreviews en haal nieuwe, praktische en direct toepasbare inzichten uit tools en modellen, van ons en ook van anderen, inclusief gratis downloads.

Otto van der Hulst | Talenproducties

Otto van Hulst
Ottovanhulst@talentproducties.nl

Linkedin

Neem contact op als je vragen hebt of meer informatie wilt. Leuk!