Skip to main content

Organisatieontwikkeling

Veranderbegeleiding en implementatiemanagement

Veranderbegeleiding en implementatiemanagement

Verandering in organisaties is onvermijdelijk, maar niet vanzelfsprekend. Het is er altijd, maar niet altijd op de manier die je je voor stelt. De traditionele manier van ‘gepland veranderen’ past niet bij de huidige tijd en de uitdagingen waar organisaties voor staan. Het realiseren van veranderingen in de organisatie vraagt om een mix van implementatie- en verandermanagement. Een succesvol traject besteedt aandacht aan beide. De meer technische kant van een implementatie kun je plannen, organiseren en inrichten, maar de verandering van gedrag bij anders organiseren en nieuwe vormen van samenwerken niet. 

Implementeren en veranderen is als koorddansen met Chronos en Kairos: een strakke lijn geeft richting en zicht op waar je uit wilt komen, maar om daar te komen moet je steeds voeling en contact houden met je omgeving en steeds tijd nemen voor bezinning op je eerstvolgende stap. Na stap 1 komt stap 1.

Herken je dit?

5 redenen om een verandertraject te starten

 • Je wordt je bewust dat er ‘iets’ nodig is. Maar waar en hoe te beginnen?
 • Je zit voor je gevoel al middenin een transitie. Maar het voelt alsof de mensen niet ‘meegaan’ en nog aan het begin staan.
 • Je hebt een nieuwe tool ontwikkeld die de organisatie moet gaan gebruiken. Maar je hoort veel weerstand over het hoe en het waarom.
 • Je hebt een grootschalig programma afgerond. Maar je merkt dat het management vasthoudt aan de manier van sturen die zij gewend zijn.
 • Je implementeerde met succes een nieuw proces. Na verloop van tijd vallen de mensen terug op het oude proces.
Waarom verander- en implementatietrajecten vaak niet opleveren wat er vooraf werd verwacht.
En nu?

Tips voor succesvol implementatie- en verandermanagement

 • Heb een perspectief voor de langere termijn, een verlangen. Werk ernaartoe in kleine, urgente en meetbare stapjes.
 • Ontdek de grote veranderopgave in het kleine. Zie hoe alledaagse rituelen, ongeschreven regels en gewoonten het gedrag van mensen besturen.
 • Gedrag zit soms ‘in de muren’. Concentreer niet alleen op het gedrag van mensen in het hier-en-nu 
 • Eenmaal op weg? Concentreer je op small wins en laat de kiempjes van de verandering zien. Dat is waar je meer van wilt.
Handige checklist met meer do’s en dont’s
En nu?

De meest ingestapte valkuilen

 • Je wilt draagvlak gaan creëren… niet doen! Althans, meestal is uitleggen niet voldoende, hoe goed je daarbij ook luistert naar een andere mening. Het gaat ervan uit dat mensen ander gedrag tonen als ze de noodzaak tot veranderen begrijpen. Helaas… mensen zijn iets meer complex dan dat.
 • Oei, je hebt teveel urgentie gecreëerd… niemand durft meer. Houd evenwicht tussen het moeten veranderen aan de ene kant en het willen en kunnen veranderen aan de andere kant. 
 • Je ziet weerstand als iets dat ongewenst is, betrekt het op jezelf en verwijt het de ander. Maar weerstand is soms beschermgedrag. Onderzoek wat er te leren is of wat er beschermd wordt.
 • Je vergeet jouw eigen rol en aandeel aan de situatie die je wilt veranderen te onderzoeken. Begin de verandering met kleine aanpassingen binnen jouw eigen invloedssfeer.
Handige checklist met meer do’s en dont’s

Wat wij bieden

Expertise, begeleiding en advies bij organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling is altijd maatwerk. De manier van veranderen en het tempo waarin je dat doet, spelen hierbij een grote rol. Wat wij daarin kunnen bieden:

Training en coaching

Versterk je veranderteam, een MT of HR in lastige stappen van een verandertraject, met een aanbod dat aan sluit op de thema’s van jouw verandervraag.

Ontwikkeling van leiderschap

Kom te weten hoe je als leider de verandering in je organisatie kunt begeleiden. Vergroot je zelfinzicht én haal praktische handvatten.

Expertcolleges en workshops

Haal inspiratie en nieuwste inzichten op om samen die stap te kunnen zetten. Ons aanbod is maatwerk, met een krachtige mix tussen kennisoverdracht, interactie en plezier.

Advies en procesbegeleiding

Win advies en ondersteuning in bij het ontwerp of de uitvoering van de organisatieverandering of laat het project door ons begeleiden.

Neem contact op voor meer informatie

KENNISBANK

Kennis delen is vermenigvuldigen

Struin door onze blogs, laat je inspireren door onze boekreviews en haal nieuwe, praktische en direct toepasbare inzichten uit tools en modellen, van ons en ook van anderen, inclusief gratis downloads.

Otto van der Hulst | Talenproducties

Otto van Hulst
Ottovanhulst@talentproducties.nl

Linkedin

Neem contact op als je vragen hebt of meer informatie wilt. Leuk!