Wat is Talentproducties?

Wij ontwerpen en begeleiden creatieve programma’s, projecten en adviseren teams bij organisatieverandering, HR-innovatie en ‘anders organiseren’.

Succesvolle organisaties kennen het talent en potentieel van hun mensen en weten het in te zetten, daar waar het meest nodig is. Binnen de context van de organisatie betekent het hebben van talent alleen, nog niet of het ook productief is. 

‘Produceren’ is het toevoegen van waarde voor een ander. Mensen kunnen met hun bijdrage de gebruikswaarde van een advies, een voorstel, een dienst of een projectresultaat van iemand anders, voor een organisatie en voor een klant of inwoner vergroten.

Connecting the Dots

Een organisatie is een levend systeem waarin mensen door samen te werken bewust en onbewust formele en informele patronen, verbindingen en scheidingen ontwikkelen. Soms zijn deze patronen en verbindingen zichtbaar en uitgesproken, maar vaker blijven zij onbenoemd en impliciet, omdat ze klein en nietszeggend lijken. Een organisatie ontwikkelt op basis van deze routines in het dagelijkse werk dus continu en altijd, ook zonder dat je ze bewust stuurt. Deze patronen kunnen de inzet en ontwikkeling van het talent stimuleren, maar soms blokkeren zij dat juist. Deze disfunctionele patronen werken ten koste van de dienstverlening, klanttevredenheid of het werkplezier. Beter dus om dit soort belemmerende patronen te voorkomen of als ze optreden, bespreekbaar te maken.

Er is pas sprake van talentproductie als je je kwaliteiten ook daadwerkelijk kunt ontwikkelen én kunt omzetten tot een prestatie die waarde toe voegt voor anderen.

Talent verbinden

Talentproducties helpt bij het verbinden van de ambities en doelen van de organisatie met de beschikbare talenten. Bijvoorbeeld door programma’s voor organisatie- of leiderschapsontwikkeling op te zetten, door teams en groepen te helpen meer efficiënt of effectief te werken en door startende projectteams te begeleiden in hun eerste stappen.

Talentproducties is gespecialiseerd in organisatieverandering, proces-, project- en programmamanagement en HR-innovatie.

Samen met Talentproducties kun je...

Een startend projectteam een boost geven

Ondersteun projectteams in het scherp definiëren van hun doel, resultaat of aanpak. Of bij het elkaar beter leren kennen, elkaar feedback geven, rollen meer helder krijgen of de samenwerking verbeteren. We helpen je graag met het bouwen aan jouw team. 

Rollen die bij ons passen? Denk aan kwartiermaker, projectleider, projectadviseur of projectbegeleider.

HR&O-vernieuwing realiseren

Stel een evenwichtig ontwikkelprogramma samen, gericht op betere benutting van het talent. We helpen met nieuwe manieren van strategische personeelsplanning, leiderschapsontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Zo versterken we stapje voor stapje talentmanagement, vertrouwen en werkplezier.

Rollen die bij ons passen? Denk aan programmamanager, verandermanager of strategisch adviseur.

Organisatieverandering richten en realiseren

Geef samen richting aan verandertrajecten in jouw organisatie. Bijvoorbeeld met een ambitie tot strategieontwikkeling of cultuurverandering op thema’s zoals integrale duurzaamheid, interne samenwerking en wendbaarheid of opdrachtgestuurd organiseren.

Rollen die bij ons passen? Denk aan organisatieadviseur, verandermanager of procesbegeleider.

Een werkend gesprek met een groep op touw zetten

Organiseer samen een inspirerende werkbijeenkomst van een uur, een dagdeel of een hele dag voor jouw team of organisatie. Bijvoorbeeld om tot betere samenwerking, een actieplan of convenant of simpelweg tot werkafspraken te komen. We ondersteunen jouw proces door het maken van een script, het adviseren over werkvormen of nemen het gehele ontwerpproces van je over. 

Rollen die ons passen? Denk aan dagvoorzitter, gespreksleider of procesbegeleider.

Onze projecten

Hoe kun je de werkomgeving zo ontwikkelen dat je het talent van mensen slimmer benut en organisaties meer wendbaar maakt?

Neem contact opGratis tools
Otto van Hulst | Talentproducties

Otto van Hulst