Een gemeente (500 medewerkers) in Noord-Holland sprak de wens uit om het thema ‘Duurzaamheid’ binnen de eigen organisatie een impuls te geven. De gemeente stelde een interne projectleider aan met de opdracht om zorg te dragen voor ‘een brede betekenisgeving aan het circulaire duurzaamheidsprincipe en de verankering die daarmee samenhangt in de interne bedrijfsvoering’. Aan mij werd gevraagd om het project in de startfase te ondersteunen als procesbegeleider en veranderkundig adviseur. Ook zou ik ontwerper zijn van het ‘actieplan 2019’. 

Ik startte gelijktijdig met de interne projectleider en heb de eerste vier maanden van het project begeleid. Allereerst heb ik geholpen bij het scherp krijgen van de verwachting die er binnen de organisatie bestond en de precieze opdracht van de projectleider. Denk hierbij aan vragen zoals ‘wat is de vraag nu eigenlijk’, ‘welke definities worden er gebruikt’ en ‘welke aanpak past bij de organisatie’. Startende projecten willen vaak te snel de inhoud in en lopen daardoor later in hun werkproces vertraging op.

 

Toen deze vragen waren beantwoord, hebben we de doelstelling samen met ambassadeurs in de organisatie in kleinere stapjes vertaald. ‘Duurzaamheid’ kan immers voor iedereen wat anders betekenen, afhankelijk van zijn of haar rol en taak. Door stapjes in de grotere beweging te organiseren, ben je meer wendbaar en kun je ‘small wins’ zichtbaar maken. We legden daarnaast de focus van het project op de ontwikkeling in bewustzijn, houding en gedrag van mensen in hun dagelijkse werk, zonder zelf nieuwe projecten op te starten. Het is tegenwoordig al druk genoeg in organisaties. Ook voorkwamen we hiermee dat ‘de verandering’ los kwam te staan van ‘de werkelijkheid’ en dat iedereen na een bijeenkomst weer over ging op de orde van de dag. De echte verandering vindt plaats in het echte werk.

Om de energie, inspiratie en ervaring van de voorlopers in de organisatie bijeen te brengen, te richten en te versterken, hebben we ideeëncarrousels, kennisquizzen en bedrijfsbezoeken georganiseerd en begeleid. Al na drie maanden kreeg de beweging een nieuwe naam van de ambassadeurs die elkaar hadden gevonden: “duurzaam denken en doen!”.

 

Met de oplevering en acceptatie van het actieplan 2019 realiseerde ik na vier maanden mijn opdracht. Het actieplan ging in op scoping, aanpak, capaciteitsbehoefte en de programmatische en de veranderkundige aanpak. Passend bij de aanpak van de start-up, is dit actieplan overigens niet gerealiseerd door achter een bureau te gaan schrijven, maar door het plan op participatieve wijze tot stand laten komen. Deze aanpak versterkte de betrokkenheid, actiebereidheid en draagvlak van mensen in de organisatie.