Hoe voorkom je dat een strategisch personeelsplan alleen ‘van HR’ blijft? Hoe kun je de leidinggevenden een positie geven dat niet zij bepalen of en hoe anderen ontwikkelen, maar dat mensen zelf dat initiatief nemen? Het management van een afdeling van het Hoogheemraadschap Noorderkwartier vroeg ons een gesprek met 160 mensen over ‘de toekomst van ons werk’ te organiseren, met als doel om de betrokkenheid van haar mensen verder te vergroten en om energie en inspiratie te geven om samen in ontwikkeling te blijven. Met talentontwikkeling, werkplezier en samenwerking voorop, want “een goed team legt een betere pot op de mat dan een groep individuen”, zo zei de afdelingsmanager.

Kort ervoor had het Hoogheemraadschap een strategisch personeelsplan opgesteld, met een algemeen beeld van de belangrijkste ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie.

We stelden een co-creatieve aanpak voor als antwoord op de mooie vraag van dit managementteam. Wie weten beter welke vragen er in het gesprek centraal moeten staan dan de mensen van de afdeling zelf? Waarbij wij zorgden voor de procesbegeleiding en voor de structuur om een goed gesprek in te richten. Een interne projectleider vormde een projectgroep die zo was samengesteld dat alle mensen van de afdeling zich vertegenwoordigd konden voelen. Ook HR en OR namen deel en ondersteunden het proces op een manier die bij hen paste. Zo kwamen mensen van het ‘kantoor’ en uit ‘het veld’ samen met managers, HR en OR in een proces van co-creatie, ondersteund door onze expertise. In 3 co-creatiesessies verfijnden we de essentiële vragen voor een goed gesprek steeds verder. En na drie maanden lag daar ineens een Koerskaart met de meest belangrijke vragen over de toekomst van het werk. De vragen op de kaart zijn op een ochtend door 160 mensen aan 21 tafels beantwoord. Het bleek een uitstekende serious game voor een goed gesprek dat een hoop energie gaf.

Het resultaat? Nieuwe verbindingen tussen mensen, samengebrachte ideeën en een top 3 van ontwikkelopgaven. Deze opgaven zijn opgenomen in het nieuwe jaarplan en leiden tot de vorming van 3 opdrachtteams die elk aan de slag gaan met een opdracht. Met andere woorden, er is een goede basis gelegd om een gezamenlijk proces van leren en ontwikkelen door te maken.